1meter98

Beurs van Berlage
Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam
telefoon: 020 26 14 773
e-mail: bastiaan@1meter98.eu
website: www.1meter98.eu

Bureauprofiel:

1meter98 is in 2008 opgericht door Ir. Bastiaan Pepijn van de Kraats. Het architectenbureau is gespecialiseerd in restauratie, renovatie en herbestemming. De werkzaamheden variëren van kleine monumentale verbouwingen tot grootschalige industriële herbestemmingen. In iedere opgave wordt de vraag van de klant vertaald in een consciëntieus plan voor de aanpak van zijn monumentale vastgoed. Dat is de kerntaak van het bureau.

1meter98 staat voor maatwerk. Het begint met een zorgvuldige opstelling van het programma van eisen van de opdrachtgever, gevolgd door gedegen onderzoek naar het gebouw. Het verleden wordt opgetekend in bouwhistorisch onderzoek, het heden geanalyseerd in bouwtechnische opnamen en de toekomst uitgezet in het ontwerpproces. Zo ontstaat een plan dat recht doet aan de cultuurhistorie én ruimte geeft voor nieuwe ontwikkelingen, met uiteraard veel aandacht voor energiebesparende en -producerende maatregelen. In de begeleiding van de uitvoering blijven we waken over de belangen van de klant, de monumentale waarden en de kwaliteit van het ontwerp.

1meter98 communiceert direct en persoonlijk, Bastiaan is het vaste aanspreekpunt. Een belangrijk communicatiemiddel is goed tekenwerk, van de eerste handschets tot de laatste werktekening. Maar papier wordt pas steen met een flinke dosis enthousiasme!

terug