Veldman Rietbroek architecten

Vollersgracht 23
2312 VK  Leiden
Tel: 071-513 00 28
Fax: 071-513 23 16
E-mail: bureau@veldmanrietbroek.nl
Website: www.veldmanrietbroek.nl

Bureauprofiel

Veldman Rietbroek architecten, een middelgroot architectenbureau in het hart van Leiden, heeft al dertig jaar ervaring met de restauratie van Hollandse gebouwen in historische binnensteden. Momenteel worden in Leiden de Pieterskerk, gesticht in 1121, het Academiegebouw aan het Rapenburg, gebouwd rond 1500, en de Sterrewacht, gebouwd rond 1860, onder onze leiding gerestaureerd.   

Voor al onze restauraties is het gehele proces van belang, van de eerste schets tot de laatste spijker. Wij meten elk gebouw zorgvuldig op, plaatsen het in zijn stedenbouwkundige context en maken een gedetailleerde studie van toegepaste materialen, kleuren en constructiewijze. Wij werken geregeld samen met kleur- en bouwhistorici. Zo werd een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de houtconstructie van de kap van de Pieterskerk. Intensieve analyses vormen altijd de leidraad bij de uitvoering van onze restauraties.                              

Restaureren is niet alleen een kwestie van analyseren: wij hebben liefde voor ambachtelijkheid en plezier om historische en eigentijdse elementen in balans te brengen. Bovendien hebben wij een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van onze plannen. Wij schenken veel aandacht aan kostenbewust, duurzaam en energiebewust bouwen én aan de integratie van architectuur, constructies en installaties. Elke restauratie eist een specifieke aanpak en dat maakt dat wij ons steeds opnieuw uitgedaagd voelen

terug