Braaksma & Roos Architectenbureau

Braaksma & Roos Architectenbureau
Toussaintkade 52
2513 CL Den Haag
Tel: 070 361 53 63
Email: info@braaksma-roos.nl
Website: : www.braaksma-roos.nl


Over het bureau
Braaksma & Roos Architectenbureau heeft in ruim vijfendertig jaar een brede expertise opgebouwd in het ontwerpend omgaan met erfgoed, eigentijdse architectuurontwerpen en interieuropgaven – vaak in een bijzondere complexiteit met elkaar verweven. Met een dynamisch team van 16 mensen beschikken wij over specialistische kennis en vaardigheden die worden ingezet bij onze unieke architectuuropgaven. Braaksma & Roos werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers door heel Nederland – van overheid, woningcorporaties en projectontwikkelaars tot commerciële bedrijven en culturele instellingen. 

Onze filosofie
Transformatieopgaven zijn van nature complex en vragen om een unieke, integrale benadering. Deze benadering begint met het onderzoeken van een grote hoeveelheid gegevens - cultuurhistorie, techniek, economie, geografie, ambities voor de toekomst, etc.- en het omzetten daarvan in een brede waardering. Hierin geven wij de potentie en het aanpassingsvermogen van een plek of gebouw weer. Op deze manier zijn wij in staat om de optimale balans tussen de kernkwaliteiten van een plek en de wensen en eisen voor nieuw gebruik te vatten in een geïnspireerd ontwerp. Wij hanteren deze aanpak bij iedere individuele opgave - zowel bij herontwikkelingen als bij nieuwbouw - omdat wij geloven dat ieder project in feite om transformatie van de omgeving gaat. Ons uitgangspunt is het maken van passende, aansprekende architectuur met een duidelijke identiteit in de context. Wij maken geen conceptuele designs maar stevig verankerde ontwerpen met een grote toekomstwaarde.

Onze missie
Braaksma & Roos heeft de kennis en expertise in huis om alle fasen van het project te beheren - van voorstudie tot definitieve oplevering. Ons multidisciplinaire team van architecten, projectmanagers, specialisten in restauratie en 3D-ontwerpers, is in staat om opgaven te realiseren in een gestroomlijnd proces. Ons bureau zet zich in voor inspirerend teamwork, heldere communicatie met alle betrokken partijen en continue reflectie op het werk. Dankzij deze werkwijze kunnen wij eventuele wijzigingen en tegenslagen tijdig opvangen. Ons motto luidt: van elkaar leren en samen tot onverwachte, innovatieve en duurzame oplossingen komen.

Voor nadere informatie over ons bureau verwijzen wij u graag naar onze website: www.braaksma-roos.nl

terug