Bureau Delfgou

Bureaugegevens:  

Vestiging Scherpenzeel:
Dorpsstraat 208b,
3925 KH Scherpenzeel.
Tel.  033-4654901
Vestiging Amsterdam:
Begijnhof 26D
1012 WT Amsterdam
Tel. 020-3031080

E-mail: info@delfgou.nl  
Website: www.delfgou.nl


Bureauprofiel:

Bureau Delfgou is een veelzijdig architectenbureau met een brede specialisatie in restauratie, renovatie, herbestemming en onderhoud. Wij werken onder andere aan kerktorens, boerderijen, landgoederen, woonhuizen en kastelen, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Onze opdrachtgevers zijn overheden, stichtingen en particulieren. 

Ons bureau bestaat uit een creatief, enthousiast team van 11 medewerkers. Binnen het bureau is ruime vakkennis en ervaring aanwezig op het gebied van bouwhistorie, architectuurstijlen en restauratietechnieken. Met vestigingen in Scherpenzeel en Amsterdam omvat ons werkterrein heel Nederland. 

Visie 
Instandhouding van ons cultureel erfgoed is het uitgangspunt. We onderzoeken de architectuur- en bouwhistorische waarde van het monument, deze vormt de basis voor het ontwerp. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt een plan gemaakt voor een duurzame toekomst van het monument. Gebruik en comfort zijn hierbij speerpunten. Zoekend naar verrassende mogelijkheden staat functionaliteit centraal. Nieuwe toevoegingen vormen in onze visie een eigentijdse, bij voorkeur reversibele laag, in samenhang met de historie van het monument. Het resultaat is een oplossing op maat voor ieder monument, in balans met het verleden. 

Restauratie en herbestemming van uw monument begeleiden wij vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering, inclusief het aanvragen van vergunningen en directievoering / toezicht. Ook voeren wij inspecties uit t.b.v. onderhoud en stellen we meerjarenonderhouds- en instandhoudingsplannen op. Wij kunnen tevens uw subsidieaanvragen verzorgen en u adviseren op het gebied van bijvoorbeeld fiscale aftrek en de restauratiehypotheek van het Nationaal Restauratiefonds (NRF). 
Bekijk onze website op www.delfgou.nl 

 

terug