Rappange & Partners Architecten b.v.

 

Sinds haar oprichting in 1951 bezit het kantoor een specialisatie in de restauratie van monumenten van velerlei aard: van restauratie van monumentale panden tot herbestemming van naoorlogse gebouwen. Uitgangspunt daarbij is op een duurzame manier omgaan met de bebouwde omgeving door bestaande gebouwen een nieuwe functie, betekenis en gebruik te geven. Daarbij wordt gestreefd naar het behouden van architectonische en kunsthistorische waarden en waar mogelijk het versterken hiervan.

 Deze traditie wordt tot de dag van vandaag voortgezet en uit zich enerzijds in een gedegen kennis van de restauratiepraktijk en van historische bouwwijzen. Anderzijds heeft het bureau door de jaren heen een goede relatie opgebouwd met restaurerende instellingen en overheden. De laatste tien jaar heeft het bureau haar werkveld verbreed van werken met monumenten naar omgaan met de bestaande vastgoedvoorraad in de ruimste zin van het woord: van restauratie van historische interieurs tot het inpassen van nieuwbouw in historisch stedelijk weefsel. Het bestaande restauratiespecialisme, aangevuld met renovatie en (ver)nieuwbouw, biedt een brede basis voor de organisatie.

Door de combinatie van een gedegen architect en een adequate projectmanager, ondersteund door een bekwaam team waarvan de meeste medewerkers reeds jarenlang in vaste dienst zijn, wordt vaak expliciet voor Rappange & Partners gekozen voor bijzondere projecten.

www.rappange.nl

 

 

 

terug