BBM architecten

 

Bureau gegevens

BBM architecten bv
Elftweg 2,
4941 VP Raamsdonkveer
tel. 0162 - 512688
fax. 0162 - 519810
email: info@bbmarchitecten.nl

Bureauprofiel

BBM architecten is opgericht in 2009, het bureau kan bogen op ervaring op het gebied van restauratie en renovatie sinds 1978. Samen met monumentenadviesbureau restauratiearchitectuur BBM kan het alle disciplines van de restauratie- en renovatiemarkt bedienen.
BBM architecten streeft naar optimaal behoud en herstel van het monumenten. Dit betekent dat er regelmatig fysieke ingrepen in de draag-, afbouwconstructie en afwerkingen noodzakelijk zijn om het gebouw te behouden voor uiteindelijk nog grotere en mogelijk onherstelbare schade en verval indien deze ingrepen achterwege zouden blijven. Hierbij streeft BBM ernaar de belangrijke architectuur/cultuurhistorisch/bouwhistorische kwaliteit van het gebouw zoveel mogelijk te respecteren. Wat betreft de technische, functionele en esthetische uitwerking van het ontwerp probeert BBM zoveel mogelijk recht te doen aan de bouwhistorische gelaagdheid en de geschiedenis die het gebouw vertelt. In de keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden zoekt BBM naar een balans tussen datgene waar het gebouw om vraagt en de eisen en wensen van de opdrachtgever en andere belanghebbende partijen.
BBM beschikt over een team van 12 adequaat opgeleide medewerkers die met liefde en gedrevenheid hun vak uitoefenen. Het team beschikt tevens over specialisten op het gebied van natuursteen en bouwhistorie.

Voor meer informatie zie www.bbmarchitecten.nl

terug