Van Hoogevest Architecten

Bureaugegevens

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9
3811 BA Amersfoort

Telefoon: 033-4631705
Fax: 033-4610854
Website: www.vanhoogevest.nl 
E-mail: bureau@vanhoogevest.nl

Bureauprofiel

Van Hoogevest Architecten bestaat in 2009 honderd jaar. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw kreeg het bureau ook belangrijke restauratieopdrachten. Sindsdien hebben wij een nieuwbouw en restauratieafdeling die door meerdere architecten worden bemand. Bij restauratie en herbestemming van monumentale gebouwen komt deze combinatie van twee specialisaties goed van pas. Het van oudsher aanwezige historisch bewustzijn wordt aangevuld met de creativiteit van jonge architecten. Het restauratieplan krijgt vorm op basis van interdisciplinair onderzoek. Bouwtechnische problemen worden in kaart gebracht door ervaren werknemers met een brede kennis op dit gebied. Archief- en architectuurhistorisch onderzoek wordt gedaan door onze afdeling Kariatiden, bureau voor architectuurhistorie, die ook externe opdrachten aanvaardt voor onderzoek en publicaties. Indien nodig wordt kennis van derden betrokken ten behoeve van kleur- en bouwhistorisch onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten van genoemde disciplines komt het restauratie- en herbestemmingsplan tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever. Van Hoogevest Architecten staat borg voor een gedegen bouwtechnisch herstel en een creatieve oplossing van het architectonische herbestemmingvraagstuk, waarbij handhaving van de oorspronkelijke monumentwaarde een belangrijk uitgangspunt vormt. De uitvoering van het plan wordt ter plaatse intensief begeleid door projectleiders, die de kwaliteit van het werk en het budget nauwlettend bewaken.

 Voor meer informatie zie onze website: www.vanhoogevest.nl

terug