Architektenburo Verlaan & Bouwstra

Bureaugegevens

Architektenburo Verlaan & Bouwstra
Badhuisstraat 2
4132 BR Vianen
Telefoon: 0347- 37 65 28
Fax: 0347- 37 31 08
E-mail: info@verlaanenbouwstra.nl
Internet: www.verlaanenbouwstra.nl

Bureauprofiel

Architektenburo Verlaan en Bouwstra kenmerkt zich door een compacte en heldere bureau organisatie. Rond de restauratiearchitecten is een bestendige groep mensen verzameld die op een intensieve manier aan de opgave werkt. Deze personen hebben allen ruime ervaring en kennis op het gebied van restauratie, architectuur en bouwtechniek. Binnen ons bureau bestaat een visie waarin respect voor de historische omgeving en de ontwikkeling die het in de loop van de jaren ondergaan heeft, centraal staan. De veranderingen die dat met zich mee gebracht heeft worden door ons zoveel mogelijk gerespecteerd.

Bij het restaureren en herbestemmen van monumentale gebouwen mag of moet er een nieuwe laag aan de geschiedenis toegevoegd worden; tenslotte wordt behoud vaak het meest gediend door ontwikkeling. Bij panden met belangrijke interieurs vinden we het belangrijk om van een integrale visie uit te gaan waarbij de inrichting een belangrijk onderdeel van de benadering vormt.

Bij een nieuwe bestemming voor een monumentaal gebouw moet er vaak, naast de restauratie, ingrijpend gewijzigd worden in het in het bestaande gebouw. Het gebouw begint dan aan een nieuwe levenscyclus. Dan wordt er een beroep op de creativiteit gedaan om de noodzakelijke ingrepen in het gebouw zo uit te voeren dat de monumentwaarden gerespecteerd worden en, waar mogelijk, zelfs versterkt. Nieuwe toevoegingen aan het gebouw worden, zeker als deze omvangrijk zijn meestal uitgevoerd in een hedendaagse vormgeving.

Bij grotere omvangrijke uitbreidingen van het monument werken we vaak samen met collegas die meer thuis zijn op het gebied van grootschalige nieuwbouw. Zon samenwerking geeft vaak aanleiding om de verhouding tussen oud en nieuw in een dialoog tot een interessant spanningsveld te ontwikkelen.

Voor meer informatie zie onze website: www.verlaanenbouwstra.nl

terug