Walraad architecten

Bureaugegevens

Walraad architecten
Scheepmakershaven 32E
3011 VB Rotterdam
Telefoon: 010-4121010
Fax: 010-4125370
E-mail:  info@walraad.com


Bureauprofiel

Walraad architecten is opgericht in 1962 en voortrekker van de restauratiecultuur zoals die nu breed gedragen wordt.  Sindsdien heeft de onderbouwing van hoe we restaureren alsook het vooraf vergaren van bouwhistorische informatie aan belang gewonnen. Daarbij blijft restauratie voor ons evengoed een praktisch vak waarvoor we nooit onze technische en ambachtelijke vaardigheden loslaten. De portefeuille omvat kerken en torens, boerderijen, openbare gebouwen, woonhuizen en waterwerken.

Het bureau werkt breed: technische en waardestellende opname, visieontwikkeling, ontwerp, tekenwerk, materiaalkennis, bestek, begroting, vergunning, inwerken installaties, directie, subsidie-traject en fiscaliteit. We signaleren vooraf welke kennis we moeten aanvullen, en beschikken daarvoor over een netwerk van specialisten. Het gaat dan om constructies, onderzoek naar materialen, kleur, bouwhistorie. Deze externe inbreng weten we te waarderen en te toetsen.

Het bureau telt 4 fte’s. Goed voor complexe restauraties van behoorlijke schaal. Daarbij blijven de lijnen kort en persoonlijk. De markt waardeert onze kwaliteitsstandaard, noodzakelijk in tijden van soberheid. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, overheden, corporaties, kerkbesturen en besturen anderszins.

Naast het erkende monument, waarbij feiten en terughoudendheid onze aanpak bepalen, zien wij bij ontbreken van relevante bouwhistorische informatie óók de waarde van evocatie en ontwerp. Verminkingen zien wij graag gecorrigeerd. Het vermogen dit speelveld in samenhang te overzien bepaalt de waarde van ons bureau, en biedt garanties voor het monument en het toekomstig gebruik.

Voor meer informatie: www.walraad.com


terug