Weyts Architecten

Potterstraat 22
4611 NJ Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240345
E-mail: info@weyts.nl
Website: www.weyts.nl

Bureauprofiel

Het bureau bestaat sedert 1936 en is sinds 1972 gespecialiseerd in restauratiewerken en verbouwingen in historische context. Het is opgericht door vader Jan Weyts. Zoon Jan Weyts kwam na zijn specialisatie in de restauratie in het bureau in 1972. Sinds 2007 is de derde generatie, Laurijs Weyts tot het bureau toegetreden.
De meeste werken zijn uitgevoerd in de sector monumentale woonhuizen, meestal Rijks- of Gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn ook restauraties uitgevoerd aan bijzondere monumenten

Werkwijze:

Voorafgaand aan het opstellen van een restauratieplan wordt een zorgvuldige bouwhistorische analyse gemaakt. Dit gebeurt om vast te stellen welke elementen in elk geval, of bij voorkeur, behouden moeten worden. Uitgangspunt is steeds de conserverende restauratiefilosofie. Storende elementen worden zo nodig gewijzigd, waarbij de historische ontwikkeling zoveel mogelijk zichtbaar blijft. Er wordt gestreefd naar maximaal behoud van de oude constructies en materialen.
Met de opdrachtgever wordt, soms nog vóór aankoop, overleg gevoerd, om te kunnen bepalen of het door hem gewenste programma in het beoogde monument gerealiseerd kan worden. Ook de benodigde investering en de subsidiemogelijkheden worden onderzocht. De definitieve planvorming geschiedt in nauw overleg met de opdrachtgever, teneinde een optimale afstemming te krijgen van zijn wensen op de mogelijkheden en eisen die het monument stelt. Bij de uitvoering krijgt de samenwerking met de opdrachtgever gestalte in frequente bouwbesprekingen en gezamenlijke bezoeken aan het werk.

Ruim 200 grotere en kleinere historisch waardevolle panden zijn inmiddels gerestaureerd. Vaak betrof het particuliere opdrachten. Ook in opdracht van Stadsherstel Bergen op Zoom zijn nogal wat panden onderhanden genomen, waaronder Lievevrouwestraat 28 en 19-21. In opdracht van de Gemeente Bergen op Zoom zijn door ons plannen ontwikkeld voor het onderbrengen van het Gemeentearchief en het Centrum voor Beeldende Vorming in een tweetal 18de-eeuwse militaire stalgebouwen en de inpassing van een lift in het 15de-eeuwse Stadhuiscomplex. Ook andere bijzondere objecten zijn onder onze leiding hersteld, zoals het laatgotisch landhuis Huis te Baest in Oostelbeers met bijgebouwen, de Waalse Kerk te Breda, het Karel V huis te Goes, de Ontmoetingskerk in Amsterdamse Schoolstijl in Bergen op Zoom, de voorgevel van het z.g. Tempelierenhuis in Zierikzee (huis De Haene), het 14de tot 19de-eeuwse hotel De Draak te Bergen op Zoom, een art-deco fabriekscomplex, eveneens te Bergen op Zoom en de laatgotische St. Martinuskerk te Halsteren.

Daarnaast heeft in de afgelopen periode het herstel van winkelpanden ruime aandacht gekregen. Uitgangspunt daarbij was steeds het herstel van de historisch waardevolle elementen en het aanbrengen van een meest nieuwe pui, passend in de structuur en het karakter van het pand. In Bergen op Zoom zijn daar inmiddels een tiental voorbeelden van gerealiseerd, waarvan recent IJssalon Crusio, Wouwsestraat 10, en Fortuinstraat 25-27/Lievevrouwestraat 1. In aanvulling op die winkelverbouwingen zijn diverse decoratieve uithangtekens ontworpen.

Nieuwbouwprojecten zijn in beperkte mate uitgevoerd, maar wel steeds in een uitdagende historische context. Vermeldenswaardig zijn daarbij een complex seniorenwoningen aan de Kerkring te Willemstad, een viertal woningen Zuidmolenstraat 12 t/m 18 in opdracht van Stadsherstel in Bergen op Zoom en het markant gelegen complex Rijkebuurtstraat 14/Westersingel 34 ook te Bergen op Zoom. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de gotische kerktoren te Nieuwerkerk die in het kader van de oorlogsschade-herstelregeling herbouwd is. Daarnaast zijn in uitbreidingsplannen ook enkele stijlvolle nieuwbouwwoningen gebouwd, zoals Zuidland 4 te Bergen op Zoom, Schorrenkruid 41 te Halsteren en Gatweg 2 te Scherpenisse.

Enkele malen is een project in samenwerking met een ontwikkelaar opgezet, zoals De Engelse Hof. Een opzet, waarbij door ons in een project de restauraties verzorgd worden en de nieuwbouw door een collega, hebben, behoudens het Paradeproject, geen vervolg gekregen.

terug