VAWR ontvangt WoOs-subsidie voor de realisatie Stabu-Restauratiebestek

Sinds begin 2014 is er gewerkt aan de inhoudelijk invulling van de structuur van het restauratiebestek onder begeleiding van een klankbordgroep op basis van de uitvoeringsrichtlijnen (URL) ontwikkeld door de Stichting ERM.Er is een pilot uitgevoerd waarin de URL4001 Restauratie Timmerwerk en de URL4002 Glas in Loodpanelen zijn ‘vertaald’ in besteksteksten.

 Door op een juiste manier in het bestek te kunnen verwijzen naar de URLen en ook de (juiste) keuzemogelijkheden aangeboden te krijgen vanuit het besteksprogramma kan een goede restauratiekwaliteit worden gewaarborgd en worden hoofdaannemers gedwongen ook bij de keuze van onderaannemers rekening te houden met de gevraagde kwaliteit.

Inmiddels zijn er vele URLen verschenen die nog opgenomen moeten worden in het  restauratiebestek, en ook is het STABU
BOUWBREED besteksverwerkingsprogramma op de markt.  De in 2014 uitgevoerde pilot moet uitgewerkt worden naar dit
besteksprogramma. Verder overleg met  Stichting STABU is nodig ten aanzien van de gewenste vaste en keuzeteksten binnen het besteksprogramma zodat uniformiteit per besteksartikel inhoudelijk ook zoveel mogelijk gewaarborgd is en het ontwikkelde bestand ook daadwerkelijk door de restauratiebesteksschrijvers gebruikt gaat worden omdat het hen helpt ‘eenvoudig en snel’ een kwalitatief goed bestek te schrijven (aanvulling van de STABU catalogus).

Het restauratiebestek zal als zogenaamd ‘uitwisselbestand’ openbaar beschikbaar worden gesteld, via de site van de Stichting ERM, zodat
deze als referentiebestek kan worden ingelezen in het besteksprogramma. Indien gewenst kan er ook een PDF bestand van worden gemaakt om mensen zonder dit besteksprogramma inzicht te geven in de opbouw en wijze van opname van de URLen in een bestek. In dit uitwisselbestand worden mogelijke keuzes aangegeven die binnen de URL gemaakt moeten worden.

Binnen de verschillende branches (Vakgroep Restauratie, VAWR en VAM) is er veel steun voor het project. De VAWR heeft zich opgeworpen om de ontwikkeling van het restauratiebestek verder te ondersteunen. Het bestuur van de VAWR zal optreden als formeel opdrachtgever van het project. Marjella Prins van architectenbureau Fritz zal de uitvoerend projectleider en contactpersoon voor het project zijn.

terug
YPOS Internettoepassingen