Over de VAWR

VAWR 

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich inzet voor de waarborging van hoogwaardig behoud en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. De vereniging is opgericht in 2006. Informatie over de ontstaansgeschiedenis

GEAR

De leden zijn in het bezit van een GEAR-certificaat ( Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie). Deze certificering wordt tweejaarlijks middels een beoordelingsprocedure getoetst, waardoor de kwaliteit van het werk van restaurerende architectenbureaus op vakinhoudelijk gebied wordt gewaarborgd. Zo staat de erkenning als GEAR-architect garant voor een te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding. 

Meer informatie over de VAWR

Activiteiten

Tevens is de vereniging gericht op consolidatie en vermeerdering van vakkennis en op collegiale kennisuitwisseling.

De VAWR organiseert één maal per jaar een studiedag waar zowel aangesloten restauratie-architecten als niet aangesloten architecten en geïnteresseerden aan kunnen deelnemen. Daarnaast vinden incidenteel bijeenkomsten plaats over specifieke onderwerpen die uitsluitend bestemd zijn voor leden. De kosten van deelname aan de diverse studiedagen en bijeenkomsten kunnen fiscaal worden opgevoerd als beroepsopleiding.

Info over het VAWR bestuur en secretariaat

Logo:

YPOS Internettoepassingen