Ontstaansgeschiedenis

In 2003 is er een kleine initiatiefgroep geformeerd, bestaande uit het huidige bestuur van de VAWR, aangevuld met U.F. Hylkema. Dit naar aanleiding van de waarnemingen vanuit de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en vanuit de Vakgroep Restauratie (de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven), dat er risico's waren voor de uitvoeringskwaliteit van de Nederlandse monumentenzorg. De initiatiefgroep stelde vast dat borging van de uitvoeringskwaliteit slechts mogelijk zou zijn door kwaliteitsborging bij de uitvoerende partijen en besloot om de mening van collega-architecten te peilen over de totstandbrenging van een kwaliteitsnormering binnen de eigen branche.

Om dit inzicht bij collega architecten te peilen en om te sonderen of de branchegenoten ervoor zouden voelen met regelmaat bijeen te komen voor kennisuitwisseling over inhoudelijke thema's van het vak, werd op 14 mei 2004 een eerste grote studiebijeenkomst georganiseerd in Den Haag voor architecten die werkzaam zijn in de restauratie. Tijdens deze bijeenkomst is uitvoerig van gedachten gewisseld over de wijze waarop kwaliteitsborging en kennisuitwisseling zouden kunnen plaatsvinden. In een tweede bijeenkomst in Haarlem op 10 december 2004, zijn de uitgangspunten geformuleerd voor een verder traject van erkenning en kwaliteitsborging in de zogeheten “Verklaring van Haarlem”.

Vervolgens hebben nog studiebijeenkomsten plaatsgevonden in Den Bosch op 1 september 2005 en in Haarzuilens op 18 mei 2006 (zie artikelen uit blad Monumenten van december 2005 en september 2006). Na de bijeenkomst in Haarlem is door de initiatiefgroep op basis van de geformuleerde uitgangspunten en in samenspraak met Hobéon Certificering B.V. een erkenningsregeling vastgesteld, de “GEAR” (Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie). In 2006  zijn als uitwerking van de regeling, kwaliteitscriteria voor de restauratie-architect en zijn bureau geformuleerd en zijn de eerste bureaus na initiële toetsen, toegetreden tot de regeling (zie artikel blad Monumenten van december 2006). In datzelfde jaar is ook de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) opgericht. Architecten die de GEAR-erkenning hebben kunnen lid worden van de VAWR.

terug
YPOS Internettoepassingen