NMC20212021-11-18T13:16:31+00:00

Samenvatting kennissessie Nationaal Monumentencongres 2021

Klimaat en monument: rond dit thema heeft een enthousiaste groep deelnemers van gedachten gewisseld tijdens het Nationaal Monumentencongres op 11 november 2021.

De Vakgroep Restauratie, het GA-Platform Restauratie en de VAWR organiseerden een gezamenlijke deelsessie. Hier waren ervaringsdeskundigen uitgenodigd om de praktijk van verduurzaming van monumenten te doorgronden én te verbinden aan de zeven aanbevelingen die de drie koepelorganisaties in het voorjaar aanboden aan minister Ingrid Van Engelshoven | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding.

Zowel de heer Ton ten Velde, particuliere woonhuiseigenaar, als Bram Tromp, projectleider vastgoed bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland Amsterdam Amstelland, benoemden als heetste hangijzer de behoefte aan een betere informatievoorziening over het omgaan met monumenten en verduurzaming. Uit de presentatie van glazenier  kwam duidelijk de enorme vakkennis en deskundigheid naar voren die nodig is om op een verantwoorde wijze verduurzamingsmaatregelen door te voeren in een historisch gebouw. Tot slot is de stemming gepeild over 5 prikkelende stellingen rond kwaliteitsborging in restauratiewerk en duurzaamheidsmaatregelen.

We zijn verheugd te zien dat de aanbevelingen voor een sterkere instandhoudingsketen vanuit zowel de opdrachtgeverszijde als het werkveld in grote lijnen op bijval kunnen rekenen.

Het manifest met de aanbevelingen zijn hier na te lezen.

Klik hier voor het gehele manifest