Themamiddag-20212021-12-02T09:23:16+00:00

Inspirerende themamiddag en locatiebezoek VAWR 2021

Op woensdagmiddag 24 november 2021 organiseerde Archivolt een themamiddag voor alle leden en geïnteresseerden van de VAWR. Locatie: Bonifaciuskerk in Medemblik.

De middag stond geheel in het teken van het herbestemmen van kerkgebouwen. Een zeer actueel thema: recent was de presentatie van de ontwerpen voor iconische stadskerken (wedstrijd uitgeschreven door o.a. de RCE en atelier Rijksbouwmeester).

Naast een presentatie van Ramon Pater, hield Frank Strolenberg van de RCE een verhaal over het onderwerp.

De deelnemers kijken terug op inspirerende themamiddag. Er werd niet alleen inhoudelijk kennis uitgewisseld, ook het fysiek elkaar ontmoeten zorgde voor verbinding als collegiaal netwerk en een verfrissende blik op het thema herbestemmen en architectuur van ‘jong’ en ‘oud’.

Een korte samenvatting

Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gaf de aftrap van de middag. Hij gaf een lezing over de nut en noodzaak van het herbestemmen van Nederlands religieus erfgoed; in de breedste zin: kerken, synagogen, gebedshuizen etc.

De introductie hierin gaf Floris Alkemade, rijksbouwmeester met een filmpje op het thema.

Weetje: van het religieus erfgoed zijn er 7110 kerken in Nederland, waarvan er inmiddels 1500 zijn herbestemd. De verwachting is dat een kwart dat overblijft vanaf nu tot 2030 herbestemd of anders gebruikt moet gaan worden. Hier ligt een enorme ontwerpopgave voor Nederlandse architecten; de opgave zal de komende jaren flink toenemen. De vraag die we ons stellen: ‘Hoe gaan we om met religieus erfgoed, maken we van iets sacraals een profaan gebouw zonder dat het ‘banaal’ wordt?’

Frank lichtte vooral toe hoe we het proces van herbestemming interessanter moeten kunnen maken voor stakeholders, eigenaren van monumentaal religieus erfgoed. De kernvraag naar de VAWR-leden: Hoe kijk je als architect naar een kerkgebouw, wat wordt het nieuwe verhaal van het erfgoed na herbestemming? Is het herbestemmen van kerken een “normale” opgave of zit er meer in?

Hierover ontstond een interessante discussie met de deelnemers, vooral een jonge generatie architecten was aanwezig.

De leden waren het erover eens dat je als architect vooral verder moet kunnen kijken dan de voorliggende opgave; wat gebeurt er bijvoorbeeld na een paar jaar met een kerkgebouw?

Ramon Pater, restauratiearchitect van erkend restauratie-architectenbureau Archivolt en voorzitter van de VAWR, lichtte vanuit zijn vakgebied de kerk in Medemblik toe. Het gebouwtechnische onderzoek, van het afgelopen jaar met hele verrassende uitkomsten gaf een indrukwekkende inkijk van de integrale restauratie van de Bonifatiuskerk.

Kortom, de aanwezigen en de VAWR kijken terug op inspirerende themamiddag. Er werd niet alleen inhoudelijk kennis uitgewisseld, ook het fysiek elkaar ontmoeten zorgde voor verbinding als collegiaal netwerk en een verfrissende blik op het thema herbestemmen en architectuur van ‘jong’ en ‘oud’.

Bekijk hier de presentaties