webinar2021-07-09T14:27:33+00:00

Levendige discussie tijdens webinar ‘Van Onderzoek naar Ontwerp’

op donderdag 24 juni jl. vond de webinar ‘Van Onderzoek naar Ontwerp’ plaats. De webinar werd georganiseerd door de VAWR in samenwerking met de UVA, RCE, RVB, het SBN en Erkende restauratie-architectenbureaus. Het thema bleek zeer actueel. De sprekers belichtten elk vanuit de eigen invalshoek hun kennis en ervaringen op het thema. Verschillen en kansen werden blootgelegd en voorgelegd aan de aanwezige deelnemers. Met interessante pitches en prikkelende stellingen tijdens de live poll ontstond er een levendige discussie met de aanwezigen op het thema.

De diversiteit en achtergrond van de betrokken deelnemers was groot; onder de meer dan 80 deelnemers waren (Restauratie)architecten, onderzoekers, bouwhistorici, overheden, adviseurs, studenten en andere erfgoedprofessionals aanwezig.

De VAWR zal zich inzetten voor een vervolg hierop waarvoor wij bijvoorbeeld nadere gesprekken met de BNB en SBN willen voeren om samen te bekijken: Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Wat zijn verbeterpunten? Dit is enerzijds onze eigen verantwoordelijkheid als erfgoedexperts. Anderzijds heeft de markt bepaalde, maatgevende, invloed op het kunnen uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek en analyse.

Ramon Pater, voorzitter VAWR, vatte het als volgt samen:

“De gemene deler is het ideaalbeeld dat een vertaalslag van de cultuurhistorische rapportage een vast onderdeel zou moeten zijn van de ontwerpopgave. Hiervoor is meer samenwerking tussen onderzoekers en ontwerpers nodig. De vraag is waarin de knelpunten liggen dat dit ideaalbeeld in de realiteit blijkbaar moeilijk kan worden uitgevoerd – hoe gaan we tot dit ideaalbeeld komen?”

Samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten naar aanleiding van de discussie:

 1. Verbeteren van het onderzoeksproces zelf – komen tot een integrale onderzoeksmethode
  • enerzijds m.b.t. de verschillende historische aspecten / richtlijnen (dus ook bijvoorbeeld kleurhistorisch onderzoek);
  • anderzijds de afstemming met aspecten zoals de bouwtechnische staat van een gebouw.
 2. De communicatie moet worden verbeterd” / komen tot een visie
  • deze communicatie is de stap / vertaalslag van onderzoek naar ontwerp waarbij de (restauratie)architect met zijn expertise een maatgevende bijdrage zou moeten geven;
  • inzicht in een onderzoek zou door alle partijen moeten kunnen worden belicht.
 3. Een goed Plan van Onderzoek
  • dit legt de basis voor de kwaliteit van een onderzoek.
 4. “Onafhankelijkheid” of “Objectiviteit”
  • ligt in “onafhankelijkheid van een onderzoek” de waarborging van kwaliteit?
  • welke voor -en nadelen zien wij bij een “onafhankelijk” onderzoek op de markt / bij het gebruiken van het term “onafhankelijkheid”?

Kortom: we hebben tijdens deze webinar als bouwhistorici en (restauratie)architecten huiswerk meegekregen; hoe krijgen we meer begrip voor elkaars positie, verbetering in de uitwisseling van kennis en hoe kunnen we meer naar elkaar toe groeien. De VAWR zal hier een grotere rol in willen spelen en hierin verdere activiteiten in gaan ontwikkelen.

Restauratie-architect (en bestuurslid) Stefanie Weser beet het inhoudelijke spits af met een korte pitch over de werkwijze van de architect in een erfgoedproject.