Rothuizen Erfgoed

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
Ceresstraat 15 E (de Brouwtoren), Breda     
Kleverskerkseweg 49, Middelburg
T. +31(0)76 5317476 
E-mail: rdh@rothuizen.eu
Website: www.rothuizen.eu

Bureauprofiel

Rothuizen Erfgoed is het onderdeel van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen waarin de kennis en kunde op het gebied van het cultureel erfgoed is gebundeld.

Rothuizen Erfgoed ziet zichzelf als specialist op het gebied van de technische instandhouding. Wij stellen ons ten doel om op dit aspect leidend en innoverend in het werkveld te staan, vooral bij het zoeken naar duurzame oplossingen afgestemd op de cultuurhistorische waarden en het expliciet integreren van natuurwaarden. Voor projecten waar een nieuw ontwerp belangrijk is wordt capaciteit uit het brede Rothuizen ontwerpteam toegevoegd. Omgekeerd  werken wij samen met architecten uit het ontwerpteam en ook met andere bureaus om onze specifieke kennis van monumenten in hun projecten te brengen.

Met vestigingen in Middelburg en Breda beslaat het natuurlijke werkgebied zuidwest Nederland, maar in toenemende mate en voor grotere projecten slaan we onze vleugels verder uit. Traditioneel is Rothuizen Erfgoed sterk in de restauratie, herinrichting en herbestemming van kerken. Voor een groot aantal kerken stellen wij de Periodieke InstandhoudingsPlannen (PIP) op en begeleiden wij het onderhoud. Naast de restauratie en aanpassingen aan een nieuw gebruik van boerderijen en woonhuizen, zijn wij innoverend in de consolidatie van ruïnes en de restauratie van civiele en militaire werken.  In toenemende mate werken wij aan de restauratie en herbestemming van jonge (industriële) monumenten.

Wij leggen de nadruk op een open communicatieve cultuur, zowel intern als extern. Door actief te zijn in het regionale en in groeiende mate het landelijke debat en door onbezoldigde adviseurschappen in monumentenorganisaties probeert de productgroep door inzet van kennis en kunde bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak en het meer inhoudelijk maken van de discussie over het cultureel erfgoed in brede zin.

terug