Wij zijn de vereniging van erkende restauratie architectenbureaus die op een verantwoorde wijze toekomst geeft aan cultureel erfgoed.

Benieuwd naar ons verhaal?

LOCATIEWISSEL!

Vanwege overweldigende vraag voor deelname aan onze studiedag “Duurzaam Erfgoed: een klasse apart” op 23 maart, heeft de organisatie noodzaak gevonden om een nieuwe locatie voor deze inspirerende middag te vinden. Gelukkig blijven we in onze mooie hoofdstad, en zijn we te gast in de zeventiende-eeuwse Westerkerk, Prinsengracht 277 te Amsterdam. Alle deelnemers zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Dank aan allen voor jullie enthousiasme en inschrijvingen, wij kijken uit naar volgende week donderdag!

Studiedag ‘Duurzaam Erfgoed: een klasse apart’

Hoge comfortklassen in herbestemmingen, de wens om gasloos te verduurzamen en stevige ventilatie-eisen als gevolg van onder andere de pandemie brengen een grote verandering teweeg in de omgang met het gebouwde erfgoed. Hoever kunnen of moeten we gaan?

Op 23 maart 2023 organiseert de VAWR het symposium ‘Duurzaam Erfgoed: een klasse apart’. Tijdens deze studiedag, in de Westerkerk te Amsterdam, belichten we de omgang met erfgoed en het spanningsveld tussen duurzaamheid en behoud van monumentwaarden vanuit verschillende theoretische en praktijkgerichte invalshoeken.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt: de aanmeldingen zijn gesloten!

Klik hier voor meer informatie
Bekijk hier het project van Lakerveld Ingenieurs en Architecten

VAWR verwelkomt Lakerveld Ingenieurs en Architecten als nieuwste lid!

Van harte welkom aan nieuw VAWR lid Lakerveld Ingenieurs en Architecten. In 2021 behaalde Lakerveld het certificaat ‘erkend restauratiearchitectenbureau’ van Stichting ERM en na prettige collegiale ontmoetingen heten we jullie ook van harte welkom als nieuw lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), het platform van vakgenoten waarin we ons gezamenlijk inzetten voor de hoogwaardige restauratie en transformatie van monumenten in Nederland. Een missie die Lakerveld op het lijf staat geschreven, zoals te zien in hun restauratie- en onderhoudsproject aan de gebouwen van de Evangelische Broedergemeente te Zeist.

Wilt u ook meer informatie over het lidmaatschap bij de VAWR? Bekijk hier de mogelijkheden en neem contact met ons op.

19 september 2022

Kwaliteitsketen monumentenzorg hapert

Weersinvloeden, duurzaamheidseisen, nieuwe wetgeving en een uiterst krappe arbeidsmarkt trekken een grote wissel op de zorg voor onze monumenten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een sterke restauratiebranche nodig, waarin de betrokken partijen – opdrachtgevers, overheden (gemeenten en provincies), (gespecialiseerde) aannemers, architecten – hun rol kennen en zijn toegerust om hun taken goed uit te voeren. De restauratieketen is echter verzwakt en de kwaliteit in de restauratie staat onder druk. Daarnaast verdient herbestemming van monumenten  veel meer aandacht, omdat dit in belangrijke mate kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Herbestemmen gaat hand in hand met verduurzamen en levert zo ook een bijdrage aan klimaatdoelen.

Dit nieuwsbericht is opgesteld in samenwerking met de Vakgroep Restauratie en GA-Platform Restauratie.

Lees het gehele persbericht hier.

Heeft u ons nodig?

Advies van de eerste schets tot de laatste oplevering; onze leden borgen de kwaliteit tijdens het gehele traject. Met creatieve, innovatieve oplossingen en hoogwaardige ontwerpkwaliteiten. Alle professionals hebben gedegen ervaring en kennis in huis om overheden, particuliere monumenteigenaren en collega’s in de branche tot dienst te zijn.

Afspraak maken

Wij zijn samenwerkende professionals

Kennis, kunde en bewezen ervaring in restauratie, transformatie en verduurzaming van monumenten komen samen in de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. Alle leden zijn in het bezit van het certificaat Erkend restauratie-architectenbureau. De VAWR is een actief en collegiaal netwerk met een gezamenlijke liefde voor erfgoed.

Meer weten over de erkenningsregeling