Home2021-10-14T13:52:56+00:00

Wij zijn de vereniging van erkende restauratie architectenbureaus die op een verantwoorde wijze toekomst geeft aan cultureel erfgoed.

Benieuwd naar ons verhaal?
Koop hier je ticket & meer info

Bezoek onze kennissessie Nationaal Monumentencongres 2021

Op het Nationaal Monumentencongres op 11 november a.s. organiseren koepelorganisaties Vakgroep Restauratie, GA-platform Restauratie en de VAWR een gezamenlijke kennissessie. Thema: ‘Klimaat en monument: naar een hechte instandhoudingsketen’.

In de verbetering van de kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten, is ook een kwaliteitsimpuls noodzakelijk in de opgave van klimaatadaptatie. Waar lopen monumenteigenaren tegenaan als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering? En weten zij de juiste partijen te vinden als het gaat om de uitvoering, financiering en begeleiding van werkzaamheden? In de sessie wordt met elkaar onderzocht hoe de particuliere eigenaar beter bereikt en ondersteund kan worden.

Levendige discussie tijdens webinar ‘Van Onderzoek naar Ontwerp’

Donderdag 24 juni jl. vond de webinar ‘Van onderzoek naar Ontwerp” plaats. De webinar werd georganiseerd door de VAWR in samenwerking met de UVA, RCE, RVB, het SBN en Erkende restauratie-architectenbureaus. Het thema bleek zeer actueel. De sprekers belichtten elk vanuit de eigen invalshoek hun kennis en ervaringen op het thema. Verschillen en kansen werden blootgelegd en voorgelegd aan de aanwezige deelnemers. Met interessante pitches en prikkelende stellingen tijdens de live poll ontstond er een levendige discussie met de aanwezigen op het thema.

Lees meer
Klik hier voor het gehele manifest

Nieuwsbericht ‘Monumenten verdienen kwaliteitsimpuls’

Samen met de Vakgroep Restauratie en GA-Platform Restauratie heeft de VAWR op 20 april 2021 het manifest voor een betere kwaliteitsketen voor instandhouding van monumenten gepubliceerd. Monumenten zijn van onschatbare waarde voor de leefomgeving en vragen om specialistisch en hoogwaardig onderhoud. Met het manifest willen wij samen met de andere koepelorganisaties uit de Restauratiebranche VR en de GA de keten van instandhouding een kwaliteitsimpuls geven.

Heeft u ons nodig?

Advies van de eerste schets tot de laatste oplevering; onze leden borgen de kwaliteit tijdens het gehele traject. Met creatieve, innovatieve oplossingen en hoogwaardige ontwerpkwaliteiten. Alle professionals hebben gedegen ervaring en kennis in huis om overheden, particuliere monumenteigenaren en collega’s in de branche tot dienst te zijn.

Afspraak maken

Wij zijn samenwerkende professionals

Kennis, kunde en bewezen ervaring in restauratie, transformatie en verduurzaming van monumenten komen samen in de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. Alle leden zijn in het bezit van het certificaat Erkend restauratie-architectenbureau. De VAWR is een actief en collegiaal netwerk met een gezamenlijke liefde voor erfgoed.

Meer weten over de erkenningsregeling